Frans Widerberg

Født 8. april 1934, Oslo
Død 7. april 2017, Oslo

Meny for minnesiden

Om Frans Widerberg begravelsen

Bisettes fra Oslo Domkirke Fredag 21.april kl. 14.00

Tid og sted for seremonien 21-04-2017 14:00 

Adresse til bisettelsen

Oslo Domkirke, Karl Johansgate 11, 0154 Oslo