Jarl Løebekken

  • 20.02.1930 - 23.04.2021
Nordre gravlund kapell
Den Siste Reisen

Om begravelsen til Jarl Løebekken 

Jarl var en mann som elsket å samle familie og venner i lystig lag. Vi vil derfor vente til sensommeren med å holde en minnemarkering i forbindelse med urnenedsettelsen.
Da tror og håper vi, at det igjen vil være mulig å samle alle kjente å kjære.