Ingar Tenvik Bringedal

  • Født: 3. august 1977
  • Død: 2. juni 2020

Vi savner deg veldig!

Vestre gravlund Nye kapell
Den Siste Reisen

Om begravelsen til Ingar Tenvik Bringedal 

Tid og sted for seremonien 19-06-2020 14:30 Vestre gravlund Nye kapell

Dørene til kapellet vil åpnes 15 minutter før seremonien starter.

Det er f.o.m. 15 juni tillatt med arrangementer med inntil 200 deltakere med 1 meter mellom slik at alle som ønsker det kan komme.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i bisettelsen til Ingar. Dersom du ønsker å sende inn ditt navn, ber vi deg sende en mail til idamtb@gmail.com. Det vil også være mulig å møte opp i døra.


Adresse til bisettelsen

Vestre Gravlund, Nye kapell, Sørkedalsveien 66, 0369, Oslo