Aase Odlaug Pauline Smaaskjær

  • Født: 12. mai 1931
  • Død: 14. januar 2020

Bestill blomster

Gi en minnegave