Wiggo Christensen

  • Født: 12. november 1956
  • Død: 27. november 2019

Wiggonator

Wiggo sitt siste ønske var å starte et minnefond. Stiftelsen skal jobbe aktivt med å støtte kreftrammede med fatigue, stråleskader og ulike bivirkninger etter og under kreftbehandling tilbake til et meningsfylt liv. Stiftelsens mål er å skaffe midler, engasjere og skape samarbeide med , helsevesen, foreninger, samt ulike aktører i markedet. Stiftelsen vil jobbe aktivt med og for kreftrammede og pårørende, holde foredrag og skape engasjement og åpenhet om bivirkninger og senskader som oppstår i behandlingsforløpet. Stiftelsen skal være talerør og yte ulik type bistand til kreftrammede og pårørende i en vanskelig livssituasjon. Gaven kan gis her på minnesiden, eller vippses til : 952 97 319

Wiggonator

Wiggo sitt siste ønske var å starte et minnefond. Stiftelsen skal jobbe aktivt med å støtte kreftrammede med fatigue, stråleskader og ulike bivirkninger etter og under kreftbehandling tilbake til et meningsfylt liv. Stiftelsens mål er å skaffe midler, engasjere og skape samarbeide med , helsevesen, foreninger, samt ulike aktører i markedet. Stiftelsen vil jobbe aktivt med og for kreftrammede og pårørende, holde foredrag og skape engasjement og åpenhet om bivirkninger og senskader som oppstår i behandlingsforløpet. Stiftelsen skal være talerør og yte ulik type bistand til kreftrammede og pårørende i en vanskelig livssituasjon. Gaven kan gis her på minnesiden, eller vippses til : 952 97 319

Bestill blomster

Gi en minnegave