Frans Widerberg

  • Født: 8. april 1934
  • Død: 7. april 2017

Bilder


Video og lydfilerBilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: