Den Siste Reisen    28 Mars 2024 

Min Kjære

  • Født: 13. mai 1986
  • Død: 26. mars 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: