Bodil Vera Pedersen

  • Født: 12. februar 1932
  • Død: 10. desember 2019

Vår alles kjære

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: