Frans Widerberg

Født 8. april 1934, Oslo
Død 7. april 2017, Oslo

Frans Widerberg Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Thomas Widerberg