Frans Widerberg

Født 8. april 1934, Oslo
Død 7. april 2017, Oslo

Meny for minnesiden

Frans Widerberg Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Thomas Widerberg