Frans Widerberg

Født 8. april 1934, Oslo
Død 7. april 2017, Oslo

Frans Widerberg Dødsannonse

Innrykksdato

Aftenposten19-04-2017
Skriv ut annonse (PDF)

Innrykksdato

Aftenposten12-04-2017
Skriv ut annonse (PDF)