Aase Odlaug Pauline Smaaskjær

  • Født: 12. mai 1931
  • Død: 14. januar 2020

Annonser for Aase Odlaug Pauline Smaaskjær

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
21-01-2020
Skriv ut annonse (PDF)