Wiggo Christensen

  • Født: 12. november 1956
  • Død: 27. november 2019

Wiggonator

Wiggo sitt siste ønske var å starte et minnefond. Stiftelsen skal jobbe aktivt med å støtte kreftrammede med fatigue, stråleskader og ulike bivirkninger etter og under kreftbehandling tilbake til et meningsfylt liv. Stiftelsens mål er å skaffe midler, engasjere og skape samarbeide med , helsevesen, foreninger, samt ulike aktører i markedet. Stiftelsen vil jobbe aktivt med og for kreftrammede og pårørende, holde foredrag og skape engasjement og åpenhet om bivirkninger og senskader som oppstår i behandlingsforløpet. Stiftelsen skal være talerør og yte ulik type bistand til kreftrammede og pårørende i en vanskelig livssituasjon. Gaven kan gis her på minnesiden, eller vippses til : 952 97 319

Bestill blomster

Bestill blomster til seremonien eller til familien til Wiggo Christensen . En lokal blomsterbutikk vil ta hånd om bestillingen og sørge for levering.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet